Stemt u ook op ons??

Stemt u ook op ons??
Wij zijn verkozen tot Top Rated-salon 2017
Als favoriet verkozen door Treatwell klanten!!
 
Van 10 t/m 31 oktober kunt u op uw favoriete Top Rated salon stemmen zodat jouw "go-to beautysalon"
Most Popular salon van Nederland kan worden!
 
Stem op: www.treatwell.nl/mostpopular2017
Selecteer: Den Haag, Beauty Instituut Stadhouderslaan, gezicht!!
 
Benieuwd hoe salons de Top Rated titel hebben gekregen?
Check dit artikel >> http://treatwell.io/bY
Hopelijk winnen wij deze mooie "Most Popular Award" met jou hulp...
 
Alvast bedankt namens Team Beauty Instituut Stadhouderslaan