Micro-Dermabrasie

 

Wat is MICRO-DERMABRASIE

Bij de micro-dermabrasie-behandeling wordt met behulp van geavanceerde apparatuur, op pijnloze wijze, een fijne straal steriele microkristallen (aluminiumoxide) langs de huid gezogen.
Hierbij worden dode en beschadigde huidcellen in de bovenste laag van de opperhuid verwijderd.
Hoeveel er van de opperhuid verwijdert word is afhankelijk van de instelling die wordt gekozen op basis van de huiddiagnose.
Tijdens een consult analyseren wij het doelgebied en stemmen de behandeling hierop af.

Micro-dermabrasie is een aanrader bij iedere huid die vraagt om VERJONGING of VERBETERING
en is toepasbaar bij:
* huidveroudering
* littekens
* acné
* rimpels
* rokershuid
* pigmentering
* onderhuidse talgophoping

Door de opperhuid dunner te maken wordt de huid gestimuleerd nieuwe cellen aan te maken, waardoor deze gladder wordt, beter doorbloedt en meer elasticiteit krijgt.

Nabehandeling
Na de behandeling dient de huid als volgt te worden verzorgd:
* verzorg de huid zoals aangegeven wordt
* houd de behandelde huid schoon met pH-neutrale producten
* de behandelde huid is gevoeliger dan normaal
* voorkom overmatige blootstelling aan zonlicht tot twee weken na de behandeling
* bescherm de huid met een hoge beschermingsfactor (minimaal SPF 20)
* gebruik geen make-up tot 24 uur na de behandeling

Ook toe aan een lekkere oppepper voor uw huid?
Maak een afspraak voor deze mooie behandeling!

 

In micro-dermabrasion treatment, a fine jet of sterile microcrystals (aluminum oxide) is sucked along the skin in a painless manner using advanced equipment.
This removes dead and damaged skin cells in the upper layer of the epidermis.
How much of the epidermis is removed depends on the setting chosen based on the skin diagnosis.
During a consultation we analyze the target area and adjust the treatment accordingly.

Micro-dermabrasion is recommended for any skin that requires REJOVING or IMPROVING.
and is applicable to:
* skin aging
* scars
* acne
* Wrinkles
* smoker's skin
* pigmentation
* subcutaneous sebum accumulation

By thinning the epidermis, the skin is stimulated to produce new cells, making it smoother, better circulated and more elastic.

Aftertreatment
After treatment, the skin should be cared for as follows:
* take care of the skin as indicated
* Keep the treated skin clean with pH-neutral products
* The treated skin is more sensitive than normal
* Avoid excessive exposure to sunlight for two weeks after treatment
* Protect the skin with a high protection factor (at least SPF 20)
* Do not use makeup for 24 hours after treatment

Also ready for a nice pick-me-up for your skin?
Make an appointment for this beautiful treatment!