Elektrisch ontharen - Electrolysis

Met elektrisch ontharen worden storende haren in het gezicht of op het lichaam definitief verwijderd. Er bestaan verschillende methodes van elektrisch ontharen: Diathermie en de Blendmethode. Wij bepalen aan de hand van uw overbeharing welke methode voor u het meest geschikt is. Elektrisch ontharen wordt voornamelijk toegepast in het gelaat. De haren worden verwijderd d.m.v. een naaldje dat in de haarfollikel wordt gebracht tot aan de haarwortel. Een elektrisch pulsje verhit de punt van de naald, hierdoor wordt de haarwortel uitgeschakeld. Omliggend weefsel kan dus niet worden beschadigd, zoals bij laser en flitslicht wel het geval kan zijn. 

 

With electric hair removal, troublesome hairs on the face or body are permanently removed. There are several methods of electric hair removal: Diathermy and the Blend Method. We determine on the basis of your excess hair which method is most suitable for you. Electric depilation is mainly used on the face. The hair is removed by means of a needle that is inserted into the hair follicle up to the hair root. An electric pulse heats the tip of the needle, eliminating the hair root. Surrounding tissue can therefore not be damaged, as can be the case with laser and flash light. 

Elektrisch ontharen is niet pijnloos. Wel kan de stroomsterkte aangepast worden, zodat het voor iedere cliënt goed te ondergaan is. Indien noodzakelijk kunt u de huid (tijdelijk) verdoven met Emla creme, deze creme is te verkrijgen via uw huisarts. De behandelperiode varieert van enkele maanden tot soms jaren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid haren en de grootte van het te behandelen gebied. 

Bij overbeharing in het gelaat is het mogelijk met een verwijzing van uw huisarts de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgpakket.

 

Electric hair removal is not painless. However, the current can be adjusted so that it is comfortable for every client. If necessary you can numb the skin (temporarily) with Emla cream, this cream is available from your doctor. The treatment period varies from several months to sometimes years. This depends on the amount of hair and the size of the area to be treated. 

For excessive facial hair, it is possible with a referral from your doctor to get the treatment fully or partially reimbursed by your health insurance company. Depending on your health care package.