Overal waar mensen werken gaat weleens wat mis. Dan kan het gebeuren dat een klant een klacht heeft over je (be)handeling.

Een goede en snelle aanpak van klachten is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. En het is een verplichting volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wij hebben onze klachtenregeling verder geprofessionaliseerd en werken vanaf nu samen met een extern klachtenmanagementbureau om de afhandeling van klachten nog beter te laten verlopen.

 

Heeft u een klacht?

Stap 1.Bespreek je klacht met je schoonheidsspecialist

Onderneem zo snel mogelijk actie en neem contact op met degene waar je klacht over gaat. Vertel daarbij wat je dwars zit. Het is belangrijk dat je eerst in gesprek gaat. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Ook kun je op deze manier meer uitleg krijgen over de manier van (be)handelen en kunnen excuses worden aangeboden.

Stap 2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van je klacht? Dan nemen we contact op met de klachtenfunctionaris, hierbij zijn wij aangesloten omdat we ANBOS schoonheidsspecialiste zijn.